Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Nederst på siden (sidst opdateret 31-07-18) - SIDSTE NYT - øverst på siden

Viceværtens side:


Viceværtarbejdet udføres fra den 1. august 2018 af Glad Ejendomsservice Aps og beboernes faste kontaktperson (vicevært) bliver Marcus Kelly, der kan kontaktes på nedenstående telefonnummer.
Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer til det udførte arbejde, er du meget velkommen til at kontakte Marcus enten på e-mail (foretrukket) eller telefonisk.
E-mail må dog ikke bruges, hvis der er tale om et akut problem, så skal man bruge telefonen!

Email: vicevaerten@froebelewaldsen.dk - dog ikke til akutte problemer!
Telefon: 7174 9099 hverdage mellem kl. 0830 og kl. 1530 (fredage kun til kl. 1400).

Tilkaldelse af håndværker:
Husk, at hvis du har brug for en håndværker og mener, at ejerforeningen skal betale, så skal det godkendes af viceværten eller bestyrelsen, INDEN arbejdet bestilles. Ellers vil arbejdet blive udført på beboeres egen regning - uanset hvad håndværkeren påstår. En enkelt undtagelse er dog i akutte tilfælde som f.eks. et sprunget vandrør. I dette tilfælde vil arbejdet blive betalt af ejerforeningen, uanset om viceværten er blevet kontaktet i forvejen eller ej - forudsat at det er en stigstreng, dvs. et lodret hovedvandrør. Alle vandrør (og varmeapparater) efter T-stykkerne på stigstrengene tilhører ejeren af den enkelte lejlighed, og vedligeholdelse af disse påhviler derfor ejeren af lejligheden.

Forebyg vandskader:
Flere beboere har de senere år fået større eller mindre vandskader på grund af, at der er gået hul på deres gamle radiatorer. Jeg vil derfor anbefale beboere med gamle originale radiatorer at få dem skiftet snarest. Det er en god ide at få dem skiftet inden der skrues op for varmen, da radiatorerne udvider sig, når er åbnes for varmen. Man kan være så uheldig, at der går hul på radiatoren, hvis den er for gammel (jeg taler af egen erfaring). Udskiftning af radiatorer sker for egen regning.

31.03.13: Et godt råd fra viceværten: Tænd for alle radiatorer og spar penge!
Ejerforeningen opvarmes med fjernvarme, hvor varmt vand ledes frem til ejerforeningen og tilbage til fjernvarmeanlægget.
Ved afregning af varmeforbruget medtages både den energi, der afsættes i selve bygningen, men også den varme, der går tabt på vej fra og til fjernvarmeanlægget. Jo højere temperaturen er på returvandet, desto større varmetab.

Det gælder derfor om at få afkølet vandet så meget som muligt, inden det ledes tilbage til fjernevarmeanlægget. Når du tænder for varmen i din lejlighed, er det derfor en god ide at tænde for alle radiatorer i stedet for kun at have tændt for én radiator, som skal opvarme hele lejligheden. Dette giver en bedre afkøling af vandet og er i sidste ende bedst for økonomien og miljøet.

En fast indstilling af termostaterne på niveau "3" skulle give nok varme.
Husk for øvrigt at udlufte radiatorer jævnligt i vinterperioden (gælder især lejligheder på 4. sal) og tjekke termostaterne i starten af vinteren. Så burde du ikke få problemer med manglende varme.

Øverst på siden