Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

(sidst opdateret 17-09-17)

Husdyr


På den ekstraordinære generalforsamling den 14. juni 2011 blev den nye husorden endeligt vedtaget - læs den som pdf-fil her.

Ifølge den nye husorden skal hunde og katte være registreret hos bestyrelsen, hvilket sker ved, at ejeren af husdyret udfylder og afleverer en til formålet fremstillet blanket til ejerforeningens administrator - se adresse her: administrators adresse.
Blanketten er fremstillet i Word-format, der kan udfyldes direkte på computeren: Word-blanket.
Blanketten er også udfærdiget i PDF-format, der kan udprintes og udfyldes med kuglepen: PDF-blanket.

Blanketten skal være ejerforeningens administrator i hænde inden hunden eller katten "flytter ind".

Blanketten skal også udfærdiges på de hunde og katte, der boede i ejendommen på det tidspunkt, da den nye husorden blev vedtaget.
Hundetyper, som bestyrelsen i tidligere konkrete sager har afvist og vurderet som værende for store til at give tilladelse til hundehold: rottweiler, labrador retriever og golden retriever.
PDF-filen vises med det gratis program Adobe Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link:
Reglerne for husdyr er:

Husdyr må holdes i mindre omfang således, at dette ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Med mindre omfang menes der både dyrets størrelse og antal.

Der må højst holdes 2 større husdyr/kæledyr, så som hunde og katte.

Det er kun tilladt at holde og passe hunde, der er mindre end: schæferhunde, dobermannpinschere, rottweilere, buldogge, boksere, newfoundlændere, sct. bernhardshunde, grand danois'er, leonbergere, skotske hyrdehunde, broholmere, mynder, dalmatinere, hønsehunde (tysk korthår, pointer, setter, griffon), krydsninger af disse racer samt enhver større hund, der efter sin race eller sin karakter kan sidestilles med de nævnte hunde. Denne regel om hundens størrelse gælder dog ikke, hvis der er tale om blinde beboere, der holder førerhund.

Enhver tvivl omkring hundens størrelse i forhold til ovenstående afgøres alene af ejerforeningens bestyrelse.

Det er heller ikke tilladt at holde den type muskelhunde og kamphunde, som er forbudte at besidde jf. hundelovens bestemmelser, samt hunde der kan sammenlignes hermed uden at være ulovlige.

Hunde og katte skal føres i snor på ejerforeningens fælles arealer.

Hunde og katte må ikke medbringes i vaskeriet og tørrerummet.

Det er ikke tilladt at lufte hund i gården.

Hunde må ikke forrette sin nødtørft på fortovet, i gården eller i forhaverne, men skulle dette dog ske ved et uheld, er hundens ledsager pligtig til at gøre rent efter hunden.

Hunde og katte skal være registreret hos bestyrelsen. Hertil benyttes en af bestyrelsen udfærdiget blanket, der rekvireres på foreningens hjemmeside og indleveres til ejerforeningens administrator inden hunden eller katten "flytter ind".

Det er altid ejerens ansvar, at hold af husdyr ikke medfører vedvarende støj, lugt, uhumskhed, fremkalder fare eller frygt eller på anden måde giver anledning til utryghed.

Bestyrelsen kan forlange et husdyr fjernet fra en lejlighed og fra ejerforeningens område, hvis ejeren gentagne gange ikke efterlever berettiget klager fremsat af administrator eller bestyrelsen på grund af husdyret.

Link til hundeloven.
Link til Justitsministeriets regler om Vejledning om hundelovens forbudsordning